تازه های نشر انتشارات علمی سنا

تاس بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه بارداری و زایمان ویلیامز

قیمت اصلی ۷۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۴,۰۰۰ تومان است.

تاس تکنولوژی جراحی در اتاق عمل بری و کهن

قیمت اصلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۶,۲۰۰ تومان است.

انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.

اصول فیزیکی و کاربردهای کلینیکی تصویربرداری تشدید مغناطیسی

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۹,۲۰۰ تومان است.

اصول بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۳,۲۰۰ تومان است.

شکوفایی جلبک های مضر در آب آشامیدنی

قیمت اصلی ۲۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۵,۲۰۰ تومان است.

درس و تست فیزیک عمومی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۹,۲۰۰ تومان است.

کتاب های ویراست جدید و تجدید چاپ

صفر تا صد تغذیه دکتر مولودی

قیمت اصلی ۸۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹,۲۰۰ تومان است.

فیزیک اتمی و هسته ای

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۲۰۰ تومان است.

سازمان مدیریت و بهداشت و درمان

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۹,۲۰۰ تومان است.

درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۵,۲۰۰ تومان است.