کتاب پزشکی

medical_sana

موسسه علوم پزشکی سنا

کتاب جعبه سیاه بیوشیمی
کتاب صفر تا صد سنا
تاس کلیات بهداشت
کتاب پزشکی
مستندات مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
نکات مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

پیشنهادهای شگفت انگیز موسسه سنا

گنجینه سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

قیمت اصلی ۸۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹,۲۰۰ تومان است.

تاس بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات انگل شناسی

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

جدیدترین کتاب های پزشکی انتشارات سنا

درسنامه قارچ شناسی مصیب دالوند

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۰۰ تومان است.

درآمد رویایی جراح با مدرک پیراپزشکی یا پرستاری

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۳,۲۰۰ تومان است.

جعبه سیاه علوم پایه پزشکی

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۹,۲۰۰ تومان است.

نکات، تغییرات و اضافات پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2022

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.
علوم پیراپزشکی بالینی

درآمد رویایی جراح با مدرک پیراپزشکی یا پرستاری

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۳,۲۰۰ تومان است.

فارماکولوژی مبتنی بر سناریو برای پرستاران

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.

برونر ارتوپدی ۲۰۲۲

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برونر قلب 2022

۲۴۰,۰۰۰ تومان

کپسول فیزیولوژی پزشکی

قیمت اصلی ۱۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۲,۲۰۰ تومان است.

درسنامه تشریحی فیزیولوژی

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

برای کنکور فیزیولوژی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خرید آنلاین کتاب با تخفیف ویژه