کتاب پزشکی
کتاب پزشکی
هدیه سنابوک
کلاسس
سنابوک-بنر-تابستان
هدیه-سنابوک
previous arrow
next arrow
کتاب پزشکی

medical_sana

موسسه علوم پزشکی سنا

تعویق آزمون ها به دلیل مرگ رییس جمهور
کتاب جعبه سیاه بیوشیمی
کتاب صفر تا صد سنا
تاس کلیات بهداشت
کتاب پزشکی
مستندات مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

پیشنهادهای شگفت انگیز موسسه سنا

درسنامه جامع صلاحیت حرفه ای پرستاری

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان است.

پرستاری کودک سالم و بیمار

قیمت اصلی ۵۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۴,۰۰۰ تومان است.

گنجینه جامع سوالات آناتومی اتاق عمل

قیمت اصلی ۱۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

اطلس خون شناسی کاظمی

قیمت اصلی ۳۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۱,۶۰۰ تومان است.

جدیدترین کتاب های پزشکی انتشارات سنا

جعبه سیاه زبان دکتری علوم پزشکی

قیمت اصلی ۱۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰,۳۰۰ تومان است.

تاس زیست شناسی سلولی و مولکولی

قیمت اصلی ۱۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸,۴۰۰ تومان است.

تاس بیوشیمی

قیمت اصلی ۱۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

جعبه سیاه دکتری پرستاری

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۴,۸۰۰ تومان است.
علوم پیراپزشکی بالینی

جعبه سیاه دکتری پرستاری

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۴,۸۰۰ تومان است.

کتاب سناریوهای شایع پرستاری اطفال

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۳۰۰ تومان است.

درآمد رویایی جراح با مدرک پیراپزشکی یا پرستاری

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰,۸۰۰ تومان است.

فارماکولوژی مبتنی بر سناریو برای پرستاران

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰,۸۰۰ تومان است.

کپسول فیزیولوژی پزشکی

قیمت اصلی ۱۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۳۰۰ تومان است.

درسنامه تشریحی فیزیولوژی

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۹,۸۰۰ تومان است.

برای کنکور فیزیولوژی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خرید آنلاین کتاب با تخفیف ویژه