دکتر جعفر سلیمانی راد
دکتر جعفر سلیمانی راد

معرفی دکتر جعفر سلیمانی راد :

نام و نام خانوادگی: جعفر سلیمانی راد

تاریخ تولد:30 آبان سال 1330 شمسی

مدارک تحصیلی:

کارشناسی زیست شناسی از دانشکده علوم دانشگاه تبریز، ایران 1351

کارشناسی ارشد و دکتری در آناتومی (بافت شناسی و جنین شناسی) از دانشکده پزشکی، دانشگاه اوتاوا، کانادا (1368)

اشتغال حرفه ای:

استاديار گروه هيستولوژي و جنين شناسی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز

دانشیار گروه هیستولوژی و جنین شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استادیار بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز

فعالیت های آموزشی دکتر جعفر سلیمانی راد :

  •  بافتشناسی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از سال 1990
  •  جنین شناسی برای دانشجویان پزشکی از سال 1990
  •  طب سوزنی و جراحی دهان و دندان برای دانشجویان دندانپزشکی از سال 1990
  •  Histology پیشرفته و جنین شناسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  •  زیست شناسی سلولی برای دانشجویان کارشناسی ارشد
  •  تکنیک های بافت شناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 

کتاب های منتشر شده دکتر جعفر سلیمانی راد :

جنین شناسی پزشکی دکتر سلیمانی راد 

 بافت شناسی پایه دکتر سلیمانی راد

کتاب جنین شناسی پزشکی (ویراست پنجم)
جنین شناسی پزشکی (ویراست پنجم)
بافت شناسی سلیمانی راد ویراست جدید
بافت شناسی سلیمانی راد

مقالات :

بیش از 70 مقاله انگلیسی
بیش از 35 مقاله به زبان فارسی
بیش از 60 مقاله ارائه شده در کنفرانس ها و….

پروژه های تحقیقاتی:

1 – بررسی مورفومتریک داروهای القاء تخمک گذاری بر اندومتری انسانی در فاز لوتئال اولیه و میانی. 2001

2 – اثر فریبندگی در تغییرات سلولی و آپوپتوز در بلستوسیست. 2002

3 – اثر حفاظت از گزاف در آپوپتوز و پارامترهای کیفی اسپرم انسان. 2002

4- مطالعه اثر میدان الکترومغناطیسی بر فراصوت و القاء آپوپتوز در سیستم تولید مثل زنان. 2003.

5- تأثیر میدان الکترومغناطیس بر روی CNS و سیستمهای قلب و عروق 2003.

6- ارزيابي تمايز دروني توده سلولي داخل سلول بلاستوسيست پس از
پیوند در سلول های موش سوری پس از مهار اسپرماتوژنز. 2004

7- بررسي تغييرات فراصوتي و بروز آپوپتوز در بيضه موش صحرايي بعد از درمان با بوپولان و آنالوگ GnRH. 2004

8- 20، درباره زیست شناسی تولید مثل

پایان نامه های تحت نظارت:

  •  25 پایان نامه کارشناسی ارشد
  •  10 پایان نامه دکترا
  •  4 دانشجوی پزشکی و فارماکولوژی
  •  3 دانشجوی پزشکی دامپزشکی

علاقه فعلی پژوهشی:

زیست شناسی تولید مثل؛ با استفاده از نور و میکروسکوپ الکترونی، تشخیص آپوپتوز، IVF، IVM و کشت جنینی