کوزیر و ارب 2021

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 ترجمه فارسی از کتاب Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing Concepts 11th Edition است که به مفاهیم حرفه ای معاصر می پردازد. برای سال ها، کتاب پرستاری Kozier & Erb استاندارد طلایی بوده است که به دانشجویان کمک نموده تا مشاغل خود را در پرستاری شروع کنند. در نسخه جدید کتاب کوزیر، محتوای نسخه جدید این کتاب به روز شده است و در برخی از مباحث آن اصلاح و تجدید نظر صورت گرفته است. این ویرایش، صلاحیت های QSEN را وارد کرده و انتظارات را در بیشتر فصول مشخص کرده است.

فهرست کتاب کوزیر 2021

بخش اول: ماهیت پرستاری

بخش دوم: خدمات مراقبت و سلامت معاصر

بخش سوم: فرآیند پرستاری

بخش چهارم: ابعاد یکپارچه‌ی پرستاری

بخش پنجم: باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت

بخش ششم: تکامل دوره‌ی زندگی

بخش هفتم: ارزیابی سلامت

بخش هشتم: مؤلفه‌های ‌یکپارچه مراقبت از مددجو

بخش نهم: ارتقای سلامت روانی اجتماعی

بخش دهم: ارتقای سلامت فیزیولوژیک

 

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

 • ۲۳۶,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 10 ارتقاء سلامت فیزیولوژیک

 • ۲۵۹,۰۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 8 مولفه های یکپارچه مراقبت از مددجو

 • ۲۹۵,۰۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب دهقان نیری جلد دوم

 • ۹۷,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 9 ارتقای سلامت روانی اجتماعی

 • ۲۹۰,۰۰۰ تومان

  اصول پرستاری کوزیر و ارب جلد چهارم

 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان

  اصول پرستاری کوزیر و ارب جلد سوم

 • ۱۲۰,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 7 ارزیابی سلامت

 • ۶۷,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 6 تکامل دوره زندگی

 • ۵۶,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 5 باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت

 • ۵۹,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 4 ابعاد یکپارچه پرستاری

 • ۷۹,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 3 فرآیند پرستاری

 • ۴۷,۹۰۰ تومان

  مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 2 خدمات مراقبت و سلامت معاصر