در حال نمایش 15 نتیجه

تاس اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰,۸۰۰ تومان است.

تاس سنجش روانی مارنات

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

تاس ژنتیک انسانی

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۳,۸۰۰ تومان است.

تاس بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۹,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری بهداشت جامعه

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری مادران و نوزادان

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری داخلی جراحی

قیمت اصلی ۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۷,۸۰۰ تومان است.

تاس ابزارهای جراحی

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۳۰۰ تومان است.

تاس پرستاری کودکان

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۸۰۰ تومان است.

تاس روان پرستاری

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۴۰۰ تومان است.

تاس نظریه های شخصیت فیست

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۳,۸۰۰ تومان است.

تاس ارشد اتاق عمل

قیمت اصلی ۴۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۸۰۰ تومان است.

تاس روانشناسی رشد

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۹,۸۰۰ تومان است.

تاس مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۸۰۰ تومان است.

تاس کلیات بهداشت

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.