در حال نمایش 7 نتیجه

جعبه سیاه آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی

قیمت اصلی ۸۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳۷,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه ارشد پرستاری

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۴,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه بهداشت محیط

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۴,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه بیوشیمی

قیمت اصلی ۷۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۵,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه مامایی

قیمت اصلی ۵۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه اتاق عمل

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.