در حال نمایش 9 نتیجه

تاس اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰,۸۰۰ تومان است.

تاس مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۸۰۰ تومان است.

تاس کلیات بهداشت

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.

اصول و مبانی سازمان مدیریت

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

تاس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰,۸۰۰ تومان است.

DVD آموزشی مدیریت مالی

قیمت اصلی ۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱,۰۰۰ تومان است.

درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت اصلی ۸۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۴,۸۰۰ تومان است.

سازمان مدیریت و بهداشت و درمان

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۴,۸۰۰ تومان است.

درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۳,۸۰۰ تومان است.