DVDهای آموزشی

فیلـتر

نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱۷,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی سازمان و مدیریت

 • ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۲,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی اقتصاد بهداشت

 • ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵۶۲,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی پرستاری داخلی جراحی

 • ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۲,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی آمار و روش تحقیق

 • ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱۷,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی ایمنی شناسی

 • ۹۰,۰۰۰ تومان ۶۷,۵۰۰ تومان

  DVD آموزشی مدیریت مالی

 • تماس بگیرید

  DVD آموزشی زبان انگلیسی