در حال نمایش 20 نتیجه

نمودارنامه بیهوشی و CPR

قیمت اصلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

قیمت اصلی ۴۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۲,۲۰۰ تومان است.

تاس بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه اصول بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۷۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۱,۲۰۰ تومان است.

بیهوشی 4

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیهوشی 3

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیهوشی ‌1

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بیهوشی 2

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ERS اصول بیهوشی میلر

۱۸۹,۹۰۰ تومان