نمایش 1–24 از 87 نتیجه

جعبه سیاه آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی

قیمت اصلی ۸۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۱,۰۰۰ تومان است.

تاس اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۳,۲۰۰ تومان است.

ژنتیک بالینی به روش الگوریتمی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه بیهوشی و CPR

قیمت اصلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

قیمت اصلی ۴۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۲,۲۰۰ تومان است.

اختلالات روان پزشکی در مامایی

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۲۰۰ تومان است.

تاس سنجش روانی مارنات

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۹,۲۰۰ تومان است.

صفر تا صد آمار زیستی

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۳,۲۰۰ تومان است.

نود پلاس رادیولوژی

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.

تاس ژنتیک انسانی

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۵,۲۰۰ تومان است.

صفر تا صد بهداشت حرفه ای

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۳,۲۰۰ تومان است.

تاس آسیب شناسی روانی کاپلان

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۹,۲۰۰ تومان است.

تاس بیهوشی میلر

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

جعبه سیاه ارشد پرستاری

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۹,۲۰۰ تومان است.

تاس پرستاری بهداشت جامعه

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۳,۲۰۰ تومان است.

تاس پرستاری مادران و نوزادان

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

تاس پرستاری داخلی جراحی

قیمت اصلی ۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۱,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه پرستاری کودکان

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه بارداری و زایمان ویلیامز

قیمت اصلی ۷۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۴,۰۰۰ تومان است.

تاس ابزارهای جراحی

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۲۰۰ تومان است.

تاس پرستاری کودکان

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۳,۲۰۰ تومان است.

تاس روان پرستاری

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان است.

آزمون استخدامی وزارت بهداشت یکی از آزمون هایی است که طی سال برگزار می شود و متقاضیان زیادی دارد. با توجه به متقاضیان زیاد این آزمون جالب است بدانید که منابع زیادی برای آزمون فوق وجود ندارد.

نکته قابل توجه این است که موسسه علمی سنا کتاب های زیادی برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت دارد که شاید شما تا کنون با آن آشنا نشده باشید.

لیست کامل رشته های وزارت بهداشت

  •  پرستاری

رشته پرستاری یکی از رشته های آزمون استخدامی وزارت بهداشت است. مواد امتحانی این آزمون شامل پرستاری داخلی جراحی یک تا چهار، مراقبت های ویژه روان پرستاری، پرستاری کودکان، مدیریت بهداشت جامعه و مادران نوزادان است.

برای دروس عنوان شده موسسه سنا پیشنهاداتی دارد که توسط متقاضیان سال های گذشته تایید شده است. از جمله این پیشنهادات جعبه سیاه پرستاری، تاس داخلی و جراحی، نود پلاس روان پرستاری، تاس کودکان، تاس بهداشت جامعه، تاس مادران و نوزادان، نمودارنامه پرستاری کودکان، نمودارنامه سلامت جامعه و نمودارنامه مادران نوزادان است.

  • مامایی

عناوین معرفی شده برای آزمون استخدامی مامایی شامل بارداری و زایمان یک تا چهار، بیماری های زنان و ناباروری و بهداشت مادر و کودک نوزادان است.

کتاب های پیشنهادی سنا برای این آزمون شامل جعبه سیاه مامایی، نمودارنامه بهداشت و تغدیه مادر و کودک، نمودارنامه نوزادان نلسون، نمودارنامه بارداری و زایمان و بیماری های داخلی جراحی در مامایی است.

  • کارشناس اتاق عمل

مواد امتحانی آزمون شامل آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل عمومی و تخصصی، اصول و فنون فرد اسکراب و سیار، اصول مراقبت در اتاق بهبودی، تکنولوژی جراحی عمومی و اختصاصی و لاپاراسکوپی است.

کتاب های پیشنهادی سنا جعبه سیاه اتاق عمل، نمودارنامه سیرکولر اسکراب، نمودارنامه بیهوشی و نمودارنامه تکنولوژی جراحی است.

  • کارشناس پرتو شناسی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

مواد امتحانی شامل بیوشیمی بالینی، میکروبیولوژی، هماتولوژی و بانک خون، ایمونولوژی و سرولوژی و کنترل کیفی در آزمایشگاه است.

کتاب های پیشنهادی سنا شامل جعبه سیاه بیوشیمی، نمودارنامه ویروس، گنجینه سوالات انگل شناسی، نمودارنامه ایمنی شناسی، گنجینه سوالات باکتری شناسی و دوره فشرده آنلاین آقای روستا است.

  • کارشناس تجهیزات پزشکی

مواد امتحانی این درس شامل زبان تخصصی مهندسی پزشکی، مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی و فیزیک پزشکی، حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی و اصول نگهداری آن ها، اصول سیستم های رادیولوژی تصویرگری پزشکی و حسگرهای زیستی فناوری اطلاعات پزشکی است.

کتاب پیشنهادی سنا نود پلاس رادیولوژی است.

  •  کارشناس هوشبری

مواد امتحانی شامل بیماری های داخلی و جراحی 1 و 2، اصول و روش های بیهوشی، فارماکولوژی و اصول و مراقبت های ویژه است.

کتاب های پیشنهادی سنا برای این رشته شامل گنجینه سوالات فارماکولوژی،نمودارنامه بیهوشی میلر و تاس بیهوشی میلر است.

  • داروسازی

مواد امتحانی شامل دارو درمانی بیماری ها، فارماکولوژی فارکوگنوزی فارماسیوتیکس است.

کتاب پیشنهادی سنا برای این رشته گنجینه فارماکولوژی است.

  • کارشناس تغذیه

مواد امتحانی شامل تغذیه اساسی، رژیم درمانی، تغذیه در دوران های مختلف زندگی، بیماری ناشی از سوءتغذیه و بررسی وضعیت تغذیه است.

کتاب پیشنهادی سنا گنجینه سوالات تغذیه اساسی و کاربردی است.

  • کارشناس مسئول آزمایشگاه و کارشناس بهداشت و محیط

مواد امتحانی شامل بیوشیمی بالینی، انگل، قارچ، ویروس، باکتری، هماتولوژی و بانک خون، ایمونولوژی و سرولوژی کنترل کیفی و مدیریت آزمایشگاه است.

کتاب های پیشنهادی سنا برای این آزمون شامل جعبه سیاه بیوشیمی، گنجینه سوالات باکتری شناسی، گنجینه سوالات انگل شناسی، نمودارنامه ویروس شناسی، نمودارنامه خون شناسی، گنجینه خون شناسی، گنجینه سوالات ایمنی شناسی و دستنامه ویروس شناسی است.

  • کارشناس بهداشت و محیط

مواد امتحانی شامل تکنولوژی آب و فاضلاب، آلودگی هوا و کنترل آن مواد زائد جامد، کلیات بهداشت محیط، پرتوها و حفاظت، کاربرد گندزاها و پاک کننده ها، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، کنترل بهداشتی اماکن است.

کتاب های پیشنهادی سنا جعبه سیاه بهداشت و محیط و نود پلاس بهداشت و محیط است.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

هنوز زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 کاملا مشخص نیست. ممکن است این آزمون در اردیبهشت سال 1402 برگزار گردد. لازم به ذکر است به محض اعلام تاریخ دقیق آزمون در این مطلب اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

با توجه به این نکته که هنوز زمان دقیقی برای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام نشده است پس نمیتوان برای زمان برگزاری آن نیز تاریخی اعلام کرد؛ اما به محض اعلام تاریخ دقیق یا اطلاعاتی در رابطه با این آزمون از طرف سازمان سنجش استخدامی وزارت بهداشت متعاقبا در این مطلب اعلام خواهد شد. در واقع شما میتونید اخبار لحظه به لحظه آزمون استخدامی را از طریق این مطلب دنبال کنید.