مجموعه کتاب های گنجینه جامع سوالات کنکور

ویژگی کتاب های گنجینه جامع سوالات :

سوالات کنکور به صورت طبقه بندی شده بر اساس هر مبحث

حاوی پاسخ های کاملا تشریحی

بر اساس آخرین ویرایش رفرنس ها

ارائه نکات مرتبط با تست در پاسخ ها

سطح بندی سوالات از لحاظ دشواری

ایده آل برای تست زنی بیشتر پس از مطالعه هر فصل

موسسه سنا افتخار دارد که با حضور اساتید مطرح حوزه ارشد وزارت بهداشت و اعضای محترم هیئت های علمی دانشگاه های معتبر کشور همکاری داشته و در تالیف و بازنگری محتوای کتب و نشریات بهره مند می شود و نهایتا مجموعه ای مفید و کاربردی برای استفاده داوطلبان کنکور ارشد پزشکی محیا نموده است.

مطالعه کتاب های گنجینه جامع سوالات کنکور سنا در کنار آزمون های مرحله ای زمان بندی شده جهت آمادگی برای آزمون ارشد وزرات بهداشت به کلیه متقاضیان آزمون ارشد توصیه می شود.

گنجینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

۲۲۳,۲۰۰ تومان

گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

۲۱۴,۲۰۰ تومان

گنجینه سوالات ایمنی شناسی

۳۶۱,۸۰۰ تومان

گنجینه سوالات خون شناسی و بانک خون

۵۷۹,۶۰۰ تومان

گنجینه جامع سوالات باکتری شناسی

۳۲۴,۰۰۰ تومان

جعبه سیاه بیوشیمی

۳۸۲,۰۰۰ تومان

گنجینه جامع سوالات اقتصاد بهداشت

۱۸۵,۴۰۰ تومان

گنجینه جامع سوالات بهداشت حرفه ای

۴۸۴,۲۰۰ تومان

گنجینه سوالات ارشد پرستاری

۴۶۲,۶۰۰ تومان

گنجینه سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

گنجینه سوالات انگل شناسی

۲۲۰,۰۰۰ تومان