موسسه سنا افتخار دارد که با حضور اساتید مطرح حوزه ارشد وزارت بهداشت و اعضای محترم هیئت های علمی دانشگاه های معتبر کشور همکاری داشته و در تالیف و بازنگری محتوای کتب و نشریات بهره مند می‌شود و نهایتا مجموعه‌ای مفید و کاربردی برای استفاده داوطلبان کنکور ارشد پزشکی محیا نموده است. مطالعه کتاب‌های نود پلاس سنا در کنار آزمون های مرحله ای زمان بندی شده جهت آمادگی برای آزمون ارشد وزرات بهداشت به کلیه متقاضیان آزمون ارشد توصیه می‌شود.

  • پوشش نود درصد از مباحث اعلام شده وزارت بهداشت
  • دسته بندی مطالب و ارائه نکات کنکوری بصورت جداگانه و قابل فهم
  • داشتن نکات مهم و پیوسته از فصول مهم کتاب‌های رفرنس

نود پلاس روان پرستاری

۱۹۹,۸۰۰ تومان

نود پلاس بهداشت محیط

۵۶۷,۹۰۰ تومان

نود پلاس زبان انگلیسی

۲۸۲,۰۰۰ تومان