مجموعه کتاب های نمودار نامه سنا

 

موسسه سنا افتخار دارد که با حضور اساتید مطرح حوزه ارشد وزارت بهداشت و اعضای محترم هیئت های علمی دانشگاه های معتبر کشور همکاری داشته و در تالیف و بازنگری محتوای کتب و نشریات بهره مند می شود و نهایتا مجموعه ای مفید و کاربردی برای استفاده داوطلبان کنکور ارشد پزشکی محیا نموده است.

مطالعه کتاب های صفرتاصد سنا در کنار آزمون های مرحله ای زمان بندی شده جهت آمادگی برای آزمون ارشد وزرات بهداشت به کلیه متقاضیان آزمون ارشد توصیه می شود.

کتاب های نمودارنامه

مجموعه کتاب های نمودار نامه سنا
کتاب های نمودار نامه

سری کتاب های نمودار نامه سنا

برای نمایش سایر کتاب های "انتشارات علمی سنا" روی آیکون زیر کلیک کنید!