مجموعه کتاب های تست آموز سنا (تاس)

کتاب های سری تست آموز سنا (تاس)مجموعه ای کامل و بی بدیل از تست های آموزشی با پاسخ های کاملا تشریحی می باشد که توسط انتشارات علمی سنا منتشر شده است.در اینجا به برخی از ویژگی های مجموعه کتاب های تست آموز سنا می پردازیم.

ویژگی کتاب های تست آموز سنا (تاس)

سوالات تالیفی 4 گزینه ای با پاسخ تشریحی بر اساس آزمون های وزارت بهداشت

پرهیز از بیان مطالب غیر ضروری جهت صرفه جویی در زمان

طبقه بندی شده به صورت فصل به فصل

ارائه پاسخ های تشریحی با نگارش ساده و قابل فهم

تعیین سطح دشواری هر سوال از نظر نویسنده

مجموعه تاس های روانشناسی شامل :

تاس نظریه های شخصیت فیست

تاس آسیب شناسی روانی کاپلان

تاس سنجش روانی مارنات

تاس روانشناسی رشد

مجموعه تاس های پرستاری شامل :

تاس داخلی جراحی

تاس روان پرستاری

تاس بهداشت جامعه

تاس مادران و نوزادان

تاس کودکان

تاس اتاق عمل

۳۵۸,۲۰۰ تومان

تاس ژنتیک انسانی

۲۹۵,۲۰۰ تومان

تاس سنجش روانی مارنات

۵۰۱,۳۰۰ تومان

تاس نظریه های شخصیت فیست

۲۹۶,۱۰۰ تومان

تاس روانشناسی رشد

۲۷۵,۴۰۰ تومان

تاس بیوفیزیک

۱۵۵,۷۰۰ تومان

تاس تکنولوژی جراحی در اتاق عمل بری و کهن

۱۴۹,۴۰۰ تومان

تاس مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

۲۵۰,۲۰۰ تومان

تاس کلیات بهداشت

۲۸۷,۰۰۰ تومان

تاس اصول و مبانی سازمان مدیریت

۳۶۳,۰۰۰ تومان

تاس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

۳۶۲,۰۰۰ تومان

تاس آسیب شناسی روانی کاپلان

۴۴۸,۲۰۰ تومان

تاس بیهوشی میلر

۲۱۸,۰۰۰ تومان

تاس پرستاری داخلی و جراحی

۱۷۴,۶۰۰ تومان

تاس پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

۱۴۴,۹۰۰ تومان

تاس پرستاری بهداشت جامعه

۱۰۸,۹۰۰ تومان

تاس پرستاری کودکان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

تاس روان پرستاری

۱۰۲,۶۰۰ تومان