در حال نمایش 13 نتیجه

جعبه سیاه دکتری پرستاری

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۴,۸۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات ارشد پرستاری

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه ارشد پرستاری

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۴,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری بهداشت جامعه

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری مادران و نوزادان

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری داخلی جراحی

قیمت اصلی ۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۷,۸۰۰ تومان است.

تاس پرستاری کودکان

قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۸۰۰ تومان است.

تاس روان پرستاری

قیمت اصلی ۱۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۴۰۰ تومان است.

صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

صفر تا صد پرستاری بهداشت جامعه

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.

درسنامه جامع صلاحیت حرفه ای پرستاری

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان است.