در حال نمایش 16 نتیجه

نمودارنامه بیهوشی و CPR

قیمت اصلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

قیمت اصلی ۴۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۲,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه پرستاری کودکان

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه پرستاری سلامت جامعه

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه بارداری و زایمان ویلیامز

قیمت اصلی ۷۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان است.

نمودارنامه مادران و نوزادان

قیمت اصلی ۱۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۲,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه ژنتیک پزشکی

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۵,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه خون شناسی

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه جنین شناسی

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان است.

نمودارنامه نوزادان نلسون

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

نمودارنامه تکنولوژی جراحی اتاق عمل

قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه بهداشت و تغذیه مادر و کودک

قیمت اصلی ۴۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان است.

نمودارنامه بیماری های داخلی و جراحی در مامایی

قیمت اصلی ۵۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۹,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه درمان شناسی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰,۲۰۰ تومان است.

نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

قیمت اصلی ۲۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۵,۲۰۰ تومان است.