در حال نمایش 10 نتیجه

بیوشیمی سرطان از دیدگاه مولکولی

قیمت اصلی ۲۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه زیست شناسی سلولی و مولکولی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

جعبه سیاه بیوشیمی

قیمت اصلی ۷۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۵,۸۰۰ تومان است.

صفر تا صد زیست سلولی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

نکات ضروری بیوشیمی پایه

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۹,۸۰۰ تومان است.

چکیده بیوشیمی بالینی دولین

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۴,۸۰۰ تومان است.

بیوشیمی تغذیه و هورمون

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.

زندگی با سرطان استرومای دستگاه گوارش

قیمت اصلی ۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۸۰۰ تومان است.

صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

قیمت اصلی ۸۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۴,۸۰۰ تومان است.