در حال نمایش 4 نتیجه

مدیریت در پرستاری

قیمت اصلی ۳۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۸۰۰ تومان است.

کتاب جامع مفاهیم و نظریه های پرستاری

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۰,۸۰۰ تومان است.

سنجش و اندازه گیری در علوم پزشکی

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۹,۸۰۰ تومان است.

کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۸۰۰ تومان است.