در حال نمایش 11 نتیجه

گنجینه سوالات ارشد پرستاری

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۹,۲۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات انگل شناسی

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات فارماکولوژی ویژه تکنولوژی گردش خون

قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۰۰ تومان است.

گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۹,۲۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات باکتری شناسی پزشکی

قیمت اصلی ۴۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات ایمنی شناسی

قیمت اصلی ۴۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۹,۲۰۰ تومان است.

کتاب گنجینه سوالات تغذیه اساسی و کاربردی

قیمت اصلی ۴۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۵,۲۰۰ تومان است.

گنجینه جامع سوالات آناتومی

قیمت اصلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۲۰۰ تومان است.

گنجینه جامع سوالات خون شناسی و بانک خون

قیمت اصلی ۷۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۲,۸۰۰ تومان است.

گنجینه سوالات روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

قیمت اصلی ۶۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱۹,۲۰۰ تومان است.