کتاب های ویرایش قدیم

فیلـتر

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

 • ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  درسنامه آنالیز دستگاهی (چاپ قدیم)

 • ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

  مجموعه آزمون های ارشد آمار زیستی (چاپ قدیم)

 • ۹۹,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

  گنجینه سوالات خون شناسی و بانک خون (چاپ قدیم)

 • ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  ریاضیات مهندسی برق (چاپ قدیم)

 • ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم ها جلد دوم (چاپ قدیم)

 • ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم ها جلد اول (چاپ قدیم)

 • ۲۴,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

  مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی جلد اول (چاپ قدیم)

 • ۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

  ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد دوم (چاپ قدیم)

 • ۱۲۹,۹۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  درسنامه زبان ارشد دکتر لزگی (چاپ قدیم)

 • ۸۲,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

  نمودارنامه نوزادان نلسون (ویراست قدیم)

 • ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

  کلیات بهداشت (ویراست قدیم)

 • ۸۸,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

  مدیریت مالی و اقتصاد سلامت (ویراست قدیم)