موضوع اصلی

پزشکی

موضوع فرعی

مامایی
روان پزشکی

نویسنده

امین طهماسبی
محدثه قدیمی

ناشر

علمی سنا

سال چاپ

1398

قطع

پالتویی

رنگ صفحات

تک رنگ