نویسنده : آرش روحی
آرش روحی

نام و نام خانوادگی: آرش روحی

مدارک تحصیلی:

کارشناسی فیزیک الکترونیک

کارشناسی ارشد آموزش زبان

پایان نامه :

personalization based designed

paragraphs in teaching speaking

سابقه فعالیت آموزشی:

پنج سال تدریس زبان ارشد و دکتری کنکور وزارت بهداشت

کتاب های منتشر شده آرش روحی :

کتاب 700 اصطلاح پر کاربرد انگلیسی در مکالمه

کتاب جامع سه جلدی زبان عمومی ویژه زبان ارشد وزارت علوم،بهداشت و دکتری وزارت بهداشت

کتاب صفر تا صد زبان انگلیسی کنکور ارشد وزارت بهداشت

ویژه دکتری وزارت بهداشت (MHLE)

نکات داغ گرامر ویژه زبان ارشد کنکور وزارت علوم و دکتری وزارت علوم و بهداشت

 

 

کتاب صفر تا صد زبان انگلیسی
صفر تا صد زبان انگلیسی
نکات داغ گرامر ویژه زبان ارشد کنکور وزارت علوم
نکات داغ گرامر ویژه زبان ارشد
کتاب جامع زبان عمومی نشر دکتر خلیلی
کتاب جامع زبان عمومی وزارت بهداشت
کتاب 700 اصطلاح پر کاربرد انگلیسی در مکالمه
700 اصطلاح پر کاربرد انگلیسی در مکالمه